TRITON

TRITON Indicator

GT-01

Triton GT01

GT-02

GT-04

GT-07

GT07

GT-SMD

Remote Display

เครื่องชั่งรถบรรทุก

TRITON เครื่องชั่งที่ใช้ชั่งรถบรรทุก มีด้วยกันหลายขนาด ซึ่งสามารถเลือก ให้ตรงกับ ความต้องการ หรือรถที่เข้าชั่งโดย แท่นจะมีความยาวอยู่มี่ 9 เมตร และ 18 เมตร ที่นิยม ใช้งาน
เครื่องชั่งสำหรับรถบรรทุก แสดงน้ำหนักชั่ง มีจอแสดงผล พร้อมโปรแกรมสำหรับ บันทึกข้อมูลการชั่ง โปรแกรมด้วย TritonEasy ใช้งานง่าย

นอกจาก เครื่องชั่งรถบรรทุก ยังมี เครื่องขั่งน้ำหนัก แบบ Floor scale และ Bench scale โดย เป็นเครื่องชั่ง ที่ใช้กับ GT07  ของเรา และ สามารถ ต่อ จอแสดงผล ช่องสื่อสาร RS232   ภายนอกได้  GT-SMD 

ขนาด แท่นชั่ง Floor scale
100 x 100 ซม. ทำพิกัดได้ 500 กก., 1000 กก., 1500 กก.
120 x 120 ซม. ทำพิกัดได้ 1000 กก., 1500 กก., 2000 กก.
150 x 150 ซม. ทำพิกัดได้ 1000 กก., 1500 กก., 2000 กก., 3000 กก.

ขนาด แท่นชั่ง ฺSench scale 
30 x 40 ซม. ทำพิกัดได้ 15 กก., 30 กก.
40 x 50 ซม. ทำพิกัดได้ 60 กก., 100 กก., 150 กก.
60 x 80 ซม. ทำพิกัดได้ 300 กก.

เครื่องชั่งของเรา ได้เข้า ไปอยู่กับ ธุรกิจ หลาย ธุรกิจ อาทิ เช่น รับซื้อของเก่า รับซื้อน้ำยาง ขี้ยาง ปาล์มน้ำมัน เม็ดพลาสติก ปู๋ย ข้าว แพปลา เบเกอรี่ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ การขนส่ง จิวเวอร์รี่ ร้านทอง โรงพยาบาล อ้อย น้ำตาล มันสำปะหลัง  บ่อตกกุ้ง บ่อตกปลา ฟาร์มโคนม เพลนปูน เพลนยางมะตอย บรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก กระป๋อง อาหารสัตว์ ชิ้นส่วนยานยนต์ โรงขยะ ไปรษณีย์ โรงบรรจุแก๊ส

เครื่องชั่งรถบรรทุก

แท่นชั่งรถบรรทุก ทั่วประเทศ ใช้หัวอ่าน รองรับได้ ทุกพิกัด การชั่ง

น้ำหนักเที่ยงตรง

แสดงค่าน้ำหนัก ได้มาตรฐาน ทุกเครื่อง ผ่านการตรวจรับรอง กับ กระทรวงพาณิชย์ กองชั่งตวงวัด

การบริการ

บริการด้วย ช่างที่มีความชำนาญ อะไหล่เครื่องชั่งที่ตรงตามสเปค ได้มาตรฐาน

Chk007

ตรวจรับรองเครื่องชั่ง

ตามกฏหมาย ตรวจรับรอง เครื่องชั่งรถบรรทุก โดย กระทรวงพาณิชย์
ด้วย ตุ้มมาตรฐาน 10 ตัน สร้างความน่า เชื่อถือ ให้กับ ลูกค้าของท่าน